HomeFoto'sBetekenis van de kleurenProductenContact
GAVLAGGEN.NL
gavlaggen.nl

Betekenis van de kleuren

Hieronder proberen we een opsomming te geven over de betekenissen van verschillende kleuren. Hoewel we proberen een zo correct mogelijk overzicht te geven, dient men zich te realiseren dat verschilende kleuren voor verschillende personen een andere betekenis kunnen hebben. Voor het kleurgebruik van de juiste kleuren in bijvoorbeeld een eredienst kunt u zich het beste laten leiden door hetgeen de Heilige Geest u ingeeft.

Rood

- Vergeving, reiniging van zonde
- Genezing (bevrijding)
- Bescherming
- Gods liefde, Jezus offer
- Vrede (met God - geestelijk)
- Majesteit, Jezus is Koning en hogepriester
- Gods beloften
- Overwinning, redding
- Vuur

Wit

- Reiniging en heiliging
- Vergeving
- God als alwetende raadgever
- Vrede - overgave
- Brood (geestelijk en natuurlijk)
- Lichaam van Christus - de bruid

Paars/purper

- Jezus offer (onze redding),
- Zijn lijden - offer
- Macht en autoriteit (koningschap)
- Priesterschap, dienstbaarheid

Blauw

- Strijd in de hemelse gewesten
- De Heilige Geest, levend water
- Kracht (geestelijke)

Groen

- (Nieuw) leven
- Belofte
- Aanbidding (smaragd)
- Herstel - vernieuwing
- Hoop
- Lichamelijke en innerlijke genezing (bevrijding)
- Genade Hosanna
- Vruchtbaarheid

Goud

- Heiligheid
- Gods aanwezigheid/tegenwoordigheid
- Gods voorziening
- Loutering/zuivering
- Wijst op het komende/nieuwe Jeruzalem
- Voorbede - lofprijzing

Zilver

- Gods voorziening (financieel)
- Loutering/zuivering
- Verlossing
- Onze gaven aan Hem
- Zijn gaven aan ons (talenten)

Geel

- Vreugde/blijdschap
- Jezus als Licht der wereld (louter goedheid)
- Gods Woord
- In het licht brengen
- Roeping
- Kracht
- Wapen in geestelijke strijd
- Lofprijzing